Beginner

Kunnen alleen medewerkers certificaten krijgen?

Nee, het bedrijf bepaalt zelf wie er certificaten kan krijgen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven op ons platform die ervoor hebben gekozen om hun aannemers en leveranciers ook certificaten te geven!

Find out more.
Go to our Share Academy.

Vragen? Wij zijn er voor je!

In onze missie naar gelijkheid stuit je wel eens op vragen. De Share Academy loodst je door de reis en helpt je de antwoorden te krijgen die je nodig hebt. We hebben ruimte voor iedereen. Het maakt niet uit of je een beginner bent of een professional, vragen zijn altijd welkom! We hebben ervoor gezorgd om de meest voorkomende vragen al te beantwoorden. Heb je een vraag die nog niet beantwoord is? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via ???? support@sharecouncil.co of begin in de chat!

Bond

Certificates

Share Council is geen handelsplatform. Vooral omdat we als platform dan zouden moeten voldoen aan strikte regels en vergunningen aan zouden moeten vragen van de Autoriteit Financiële Markten om dat mogelijk te maken. Dat zou ons platform te duur maken voor de meeste medewerkersparticipatie plannen. De gevolgen zijn gelukkig maar klein: er is geen prijsstelling of bieden mogelijk op ons platform. Het platform dient om overdrachten tussen individuen te faciliteren en administreren. Het is ook mogelijk om overdrachten tussen participanten onmogelijk te maken. Wel bieden we een functie aan waarmee participanten kunnen aangeven dat ze participatie willen kopen of verkopen. Deze functie is heel effectief zonder dat het ons platform verandert in handelsplatform. Je kan dus wel aangeven dat je graag 10 certificaten wil kopen, maar niet dat je dat voor €8 wil doen en anderen kunnen ook niet met je onderhandelen over die prijs.

Convertable

EOR

Er zijn vier manieren om medewerkersparticipatie op te zetten, elk met hun eigen, specifieke, op maat gemaakte aanpassingen. De mogelijkheden zijn eindeloos. n de volgorde van “echt eigenaarschap” tot “geen eigenaarschap”, zijn de vier opties: Certificaten, Economische Eigendomsrechten, Opties (op certificaten of aandelen) en Aandelenwaarderingsrechten (SARs).

Het is een hele makkelijke manier om je medewerkers mede-eigenaar te maken. Het enige dat je nodig hebt is een contract. Hulp van een notaris is niet nodig. Omdat het zo simpel is om op te zetten, maakt dat het een betaalbare optie is. Een ander voordeel is dat het echt eigenaarschap faciliteert. Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij een bonus, winstuitkering of SARs. Economisch gezien is een persoon met een EER eigenaar van het bedrijf. Het resultaat hiervan is dat de waarde van zijn EER gelinkt is aan de intrinsieke waarde van het bedrijf.

Dit kan op verschillende manieren. Op ons platform wordt vooral gebruik gemaakt van, in volgorde van preferentie:
– Eigen middelen (participant betaalt direct voor participatie)
– Via salaris (een of meerdere salarisstrookjes)
– Via een bonus
– Participant ontvangt een lening van het bedrijf om participatie van te kopen

Dat onze voorkeur uitgaat naar eigen middelen heeft te maken met hoe de belastingdienst hiernaar kijkt. Op het moment dat certificaten en aandelen over worden gemaakt naar participanten representeren ze al een waarde. Als ze gelijk uit eigen middelen betaald worden, betaal je de laagste prijs ervoor. Het is namelijk de bedoeling dat ze in prijs gaat stijgen natuurlijk.

Dit houdt in dat een bedrijf alleen de economische rechten van een aandeel verkoopt aan een medewerker. Het juridische eigendom blijft bij het bedrijf (of de originele eigenaar van het aandeel), maar economische winst of verlies is voor de “nieuwe” eigenaar. Juridisch gezien is de originele eigenaar nog steeds eigenaar van het aandeel, stem- en vergaderrecht blijft bij de originele eigenaar van het aandeel.

Loans


Als je een converteerbare lening aangaat, leen je geld aan het bedrijf waarvoor je werkt. In de toekomst kan je ervoor kiezen om je lening uitbetaald te krijgen in aandelen of certificaten. Je kan er ook voor kiezen om dit niet te doen en betaald te krijgen in geld inclusief de vooraf afgesproken rente.

Options

In principe wel, behalve als een land op een politieke sanctie lijst staat of er een ander verbod op zakendoen is. Een voorbeeld van zo’n land is Iran. Certificaten overdragen aan iemand met de Amerikaanse nationaliteit vereist extra informatie vanwege het FACTA verdrag. Binnen de Europese Unie zal je niet veel moeilijkheden tegenkomen.

Dat hangt af van persoonlijke voorkeur. Echter, bij het maken van deze beslissing moet je er rekening mee houden dat het wordt gezien als een aanmerkelijk belang als een participant 5% of meer eigenaarschap in het bedrijf heeft. Als dit zo is, moet de participant de waardestijging aangeven in box 2. Op ons platform kan je instellen dat participanten niet meer dan 4,9% kunnen houden. Daarnaast is er nog een functionaliteit die ervoor zorgt dat jij per overdracht toestemming moet geven.

Een optiepremie is de prijs van een optie. De prijs wordt bepaalde door de intrinsieke waarde en tijdwaarde en wordt beïnvloed door de uitoefeningsprijs van de optie, de prijs van het onderliggende effect (aandeel of certificaat), rente, dividend, looptijd en wispelturigheid.

Ja absoluut. Ons platform is ingericht op allerlei vormen van participatie! Opties worden veel gebruikt en erkend. We bieden ze vaak aan als “opties op certificaten van aandelen”. Uiteindelijk is een optie een token dat van de ene persoon naar de andere gaat om aan te geven of ze recht hebben op een aandeel, en zo ja, hoeveel. De token staat voor een overeenkomst waarvan de waarde in een contract is vastgelegd en het aantal tokens.

Een optie is een contract dat je het recht geeft om een bepaalde hoeveelheid effecten, zoals aandelen of certificaten te kopen, binnen een bepaalde periode voor een vooraf bepaalde prijs. Deze constructie is vooral voordelig als de effecten in waarde stijgen. De medewerker kan ze dan nog steeds kopen voor de lagere prijs die is vastgelegd in het contract.

Er zijn vier manieren om medewerkersparticipatie op te zetten, elk met hun eigen, specifieke, op maat gemaakte aanpassingen. De mogelijkheden zijn eindeloos. n de volgorde van “echt eigenaarschap” tot “geen eigenaarschap”, zijn de vier opties: Certificaten, Economische Eigendomsrechten, Opties (op certificaten of aandelen) en Aandelenwaarderingsrechten (SARs).

Er hoeft alleen belasting over opties te worden betaald als ze worden uitgeoefend. Stel dat je optiecontract bepaalt dat je aandelen kan kopen voor €10. Als de aandelen in waarde stijgen tot €100 per aandeel en je je optie wil uitoefenen, moet je 50% inkomstenbelasting betalen over de winst die je hebt gemaakt. In dit geval is je winst per aandeel €90, dus dan moet je €45 betalen. Als je dan bedenkt dat je €10 hebt moeten betalen om de optie te kunnen uitoefenen, heb je €35 winst gemaakt.

Het implementeren van opties is makkelijk en relatief goedkoop. Het enige dat je nodig hebt is een contract dat de regels en de prijs van de opties bepaalt. De risico’s voor medewerkers zijn laag. Als het bedrijf in waarde daalt, kunnen ze er gewoon voor kiezen om hun opties niet uit te oefenen, dan gebeurt er niks. Als de waarde van het bedrijf stijgt en ze aandelen of certificaten willen kopen, kunnen ze de certificaten voor een lagere prijs kopen dan mensen zonder opties.

Opties zijn vooral handig als er niet veel geld te besteden is bij de werknemer of werkgever. Het beste voor de werknemer is om het aandeel of certificaat zo snel mogelijk te kopen. Als ze het nu kopen, betalen ze er niet meer belasting over, het zit in box 3. Als het bedrijf groeit in waarde, kunnen ze de winst houden die ze hebben gemaakt. SARs en opties worden gezien als bonus door de belastingdienst, omdat je je geld later krijgt. Dus als het bedrijf groeit en je het geld krijgt, gaat 50% daarvan naar de belastingdienst. Stel je voor dat iemand voor je komt werken en je die persoon €100 van zijn salaris in certificaten betaalt. De belastingdienst ziet dit als nettosalaris of een netto bonus en vereisen je om hierover belasting te betalen. Dit is een nadeel voor het bedrijf. Als je meer certificaten uitgeeft, moet je meer belasting betalen. In dit geval zijn opties beter, omdat dat een contractuele afspraak is, er gaat geen waarde heen en weer. Bijvoorbeeld, als een medewerker de optie krijgt om een aandeel te kopen voor €10 als het bedrijf verkocht wordt en het aandeel €10.000 waard is op het moment van de verkoop van het bedrijf, maakt de werknemer flinke winst. Hier moet je nog wel belasting over betalen, maar je houdt nog steeds geld over. Daarom is het ideaal als er niet veel geld is bij de medewerker en het bedrijf. Er hoeft pas betaald te worden als er geld is.

SAR

SAR is een afkorting voor Stock Appreciation Right. Het is een bonus die betaald wordt aan een medewerker welke gebaseerd is op de waardestijging van een aandeel. Een SAR geeft geen eigenaarschap binnen een bedrijf, maar het recht op een potentiële bonus. De medewerkersparticipatie is verbonden aan de waarde van aandelen van het bedrijf in een vooraf vastgestelde periode. Als de aandelen in waarde stijgen, profiteren medewerkers in de vorm van een bonus betaald in geld, aandelen of certificaten. Voordelen hiervan zijn dat medewerkers niet hoeven te betalen om te participeren in tegenstelling tot wat bij opties het geval is. Ook hoeven de medewerkers geen belasting te betalen bij het opzetten van de SARs, omdat er geen sprake is van eigenaarschap. Alle belasting moet worden afgedragen als de bonus uitbetaald wordt (aan het einde van de vastgelegde termijn). Een nadeel hiervan is dat er geen sprake is van eigenaarschap en dat medewerkers zich hierdoor minder betrokken zullen voelen. Tevens zullen medewerkers meer belasting moeten betalen bij het uitbetalen van de bonus dan bij andere vormen van participatie.

SAR is een afkorting voor Stock Appreciation Right. Het is een soort medewerkersparticipatie in de vorm van een bonus die gelinkt is aan de prijs van de aandelen van het bedrijf voor een bepaalde periode. Het is de makkelijkste vorm van medewerkersparticipatie, omdat er alleen een contract voor vereist is. Een SAR genereert winst voor medewerkers als de aandelen in prijs stijgen. In tegenstelling tot bij opties hoeven medewerkers niet te betalen om winst te ontvangen, ze ontvangen hun winst in certificaten, aandelen of geld. Belasting hoeft pas betaald te worden als de bonus uitgekeerd wordt.

Er zijn vier manieren om medewerkersparticipatie op te zetten, elk met hun eigen, specifieke, op maat gemaakte aanpassingen. De mogelijkheden zijn eindeloos. n de volgorde van “echt eigenaarschap” tot “geen eigenaarschap”, zijn de vier opties: Certificaten, Economische Eigendomsrechten, Opties (op certificaten of aandelen) en Aandelenwaarderingsrechten (SARs).

Shares

Een beurs is een plaats waar mensen effecten kunnen verhandelen in veel verschillende vormen (aandelen, certificaten, opties, fondsen en combinaties hiervan). Typisch voor een beurs is dat iedereen mee kan doen, het is publiek. Het lijkt een beetje op een echte markt. Een andere karakteristieke eigenschap is dat mensen kunnen bieden en producten voor bepaalde prijzen aan kunnen bieden. Het idee is dat mensen gaan onderhandelen om uiteindelijk tot een prijs te komen. Om een beurs op te zetten heb je wel een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten.

Er zijn vier manieren om medewerkersparticipatie op te zetten, elk met hun eigen, specifieke, op maat gemaakte aanpassingen. De mogelijkheden zijn eindeloos. n de volgorde van “echt eigenaarschap” tot “geen eigenaarschap”, zijn de vier opties: Certificaten, Economische Eigendomsrechten, Opties (op certificaten of aandelen) en Aandelenwaarderingsrechten (SARs).

Ja natuurlijk! Vaak gebeurt dit met certificaten. We vinden dit een goed idee, omdat je economische stabiliteit creëert als je je stakeholders mede-eigenaar maakt. Zorg wel dat de onderaannemer je een factuur stuurt voor het werk dat ze hebben gedaan. Het bedrijf kan deze factuur dan betalen met certificaten, met een totale waarde gelijk aan de factuur. Bereken hoe veel certificaten dit moeten zijn gebaseerd op een eerlijke marktprijs van de certificaten. Het gebeurt vaak dat de netto waarde van de factuur wordt betaald in eigenaarschap en dat de BTW in geld wordt betaald. Op deze manier is de onderaannemer geen geld kwijt terwijl hij je helpt met je bedrijf. Wij (Share Council) betalen inkomstenbelasting ook in cash. Dat kan je zelf bepalen. Er is niks zo mooi als deze belangrijke stakeholders dicht bij het bedrijf houden en ze mede-eigenaar ervan te maken. Samen maken we een verandering!

Als een tag along is vastgelegd, kan een minderheidsaandeelhouder ervoor kiezen zijn aandelen ook te verkopen als de meerderheidsaandeelhouder zijn aandelen verkoopt. De minderheidsaandeelhouder heeft dus de optie, niet de verplichting, om mee te doen met de verkoop. Deze bepaling wordt gebruikt om de minderheidsaandeelhouder te beschermen, omdat hij het misschien niet ziet zitten om met de koper samen te werken.

Als een drag along vastgelegd is en een meerderheidsaandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, kan hij minderheidsaandeelhouders verplichten om hun aandelen ook te verkopen. Op deze manier worden alle aandelen verkocht onder dezelfde voorwaarden. Het wordt gebruikt om de meerderheidsaandeelhouder te beschermen, omdat kopers vaak niet willen werken met minderheidsaandeelhouders. Het wordt makkelijker voor meerderheidsaandeelhouders om hun aandelen over te dragen

Als opties gevest zijn, wordt de medewerker beloond met eigenaarschap van deze opties en kan hij deze uitvoeren. Vaak in ruil voor certificaten. Het idee is dat de medewerker alle opties ontvangt in het begin, maar de volle rechten om deze uit te voeren gedurende een bepaalde periode of als een mijlpaal is gehaald. Een standaard vesting bepaling ziet er als volgt uit: “De vesting periode is vier jaar. Na een jaar ontvangt de medewerker 25% van deze opties, daarna zal dit percentage elke maand stijgen tot een totaal van 100% na 4 jaar.”

Opties zijn vooral handig als er niet veel geld te besteden is bij de werknemer of werkgever. Het beste voor de werknemer is om het aandeel of certificaat zo snel mogelijk te kopen. Als ze het nu kopen, betalen ze er niet meer belasting over, het zit in box 3. Als het bedrijf groeit in waarde, kunnen ze de winst houden die ze hebben gemaakt. SARs en opties worden gezien als bonus door de belastingdienst, omdat je je geld later krijgt. Dus als het bedrijf groeit en je het geld krijgt, gaat 50% daarvan naar de belastingdienst. Stel je voor dat iemand voor je komt werken en je die persoon €100 van zijn salaris in certificaten betaalt. De belastingdienst ziet dit als nettosalaris of een netto bonus en vereisen je om hierover belasting te betalen. Dit is een nadeel voor het bedrijf. Als je meer certificaten uitgeeft, moet je meer belasting betalen. In dit geval zijn opties beter, omdat dat een contractuele afspraak is, er gaat geen waarde heen en weer. Bijvoorbeeld, als een medewerker de optie krijgt om een aandeel te kopen voor €10 als het bedrijf verkocht wordt en het aandeel €10.000 waard is op het moment van de verkoop van het bedrijf, maakt de werknemer flinke winst. Hier moet je nog wel belasting over betalen, maar je houdt nog steeds geld over. Daarom is het ideaal als er niet veel geld is bij de medewerker en het bedrijf. Er hoeft pas betaald te worden als er geld is.

Een bedrijf kan zo veel opties uitgeven als ze willen, zelfs meer dan er aandelen of certificaten zijn. Maar dit raden wij af. Dit is omdat de hulp van een notaris vereist is voor het uitgeven van nieuwe aandelen. Dit kost tijd en geld. Daarnaast schept het onduidelijkheid voor investeerders of andere aandeelhouders over wie wat in bezit heeft en waar recht op heeft. Als je zorgt dat je evenveel opties uitgeeft als je aandelen hebt, kan je een persoon die zijn opties uit wil oefenen gelijk helpen. Dit is waarom wij adviseren om een stichting op te zetten die de aandelen waarop opties rusten, houdt en dus gelijk een certificaat uit kan geven voor het aandeel wanneer nodig.

Een aandeel is eigenaarschap van een bedrijf. Het representeert de waarde van het bedrijf en stemrecht. Als een bedrijf is verdeeld in 10 aandelen en iemand twee hiervan houdt, houdt deze persoon 20% van de waarde van het bedrijf en telt de stem van deze persoon ook voor 20% in de aandeelhoudersvergadering. Aandelen geven aandeelhouders bepaalde rechten, namelijk het recht op dividend, stemrecht en het recht om een vergadering bijeen te roepen. De aandeelhoudersvergadering is bevoegd om bestuurders te schorsen, ontslaan en belonen, de jaarrekening goed te keuren, de statuten aan te passen en belangrijke beslissingen te nemen.

Het idee achter medewerkersparticipatie verschilt per situatie. Vaak is medewerkersparticipatie gelinkt aan financiële participatie (winstdeling of zelfs eigenaarschap) of juridische participatie (een stem in het beslissingsproces) of beide. Ons ideaal van medewerkersparticipatie is dat medewerkers mede-eigenaar worden van het bedrijf waar ze voor werken en dat ze misschien ook zeggenschapsrechten hebben (vergader- en of zeggenschapsrechten). Medewerkers gaan meedenken in het bedrijf van hun ‘baas’. Dit is een goede manier om medewerkers te belonen voor hun harde werk en betrokkenheid bij het bedrijf. Onderzoek toont aan dat des te meer medewerkers kunnen participeren, beginnende bij financieel en overgaand tot juridisch, des te groter de betrokkenheid en gemeenschappelijke kracht van het team. Je creëert echt een team van helden als iedereen mede-eigenaar is van het bedrijf.

STAK

Nee, het bedrijf bepaalt zelf wie er certificaten kan krijgen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven op ons platform die ervoor hebben gekozen om hun aannemers en leveranciers ook certificaten te geven!

Het is een makkelijke manier om medewerkers mede-eigenaar te maken van je bedrijf, met minimale hulp van een notaris. Je hebt alleen een notaris nodig voor het opzetten van de STAK en het overdragen van aandelen aan de STAK. Daarna is het enige dat je nodig hebt ons platform. Dit is omdat, in tegenstelling tot aandelen, certificaten overgedragen kunnen worden zonder notaris. Alles wat je nodig hebt is een contract, dat gegenereerd wordt op ons platform.

De waarde van een certificaat correspondeert direct met de waarde van het aandeel. Als een aandeel gewaardeerd is op €10 is een certificaat ook gewaardeerd op €10. Als er per aandeel 10 certificaten zijn uitgegeven, is elk certificaat gewaardeerd op €1. Je kan je medewerkers een korting geven van maximaal 15% als je dat zou willen. Dit kan omdat certificaten minder mogelijkheden hebben dan aandelen.

Er zijn verschillende opties voor de proportie waarin je certificaten uitgeeft: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:1000. Bij het maken van een keus hierin is het belangrijk om rekening te houden met hoe veel mensen gaan participeren en wat de waarde van een aandeel is. Als een aandeel bijvoorbeeld gewaardeerd is op €100 en je de drempel voor mensen om te participeren laag wil houden, kan je ervoor kiezen om 100 certificaten per aandeel uit te geven. Dan is een certificaat €1 waard. Dit betekent ook dat het dividend dat binnenkomt op het aandeel door 100 gedeeld moet worden.

Dat hangt af van persoonlijke voorkeur. Echter, bij het maken van deze beslissing moet je er rekening mee houden dat het wordt gezien als een aanmerkelijk belang als een participant 5% of meer eigenaarschap in het bedrijf heeft. Als dit zo is, moet de participant de waardestijging aangeven in box 2. Op ons platform kan je instellen dat participanten niet meer dan 4,9% kunnen houden. Daarnaast is er nog een functionaliteit die ervoor zorgt dat jij per overdracht toestemming moet geven.

Opties zijn vooral handig als er niet veel geld te besteden is bij de werknemer of werkgever. Het beste voor de werknemer is om het aandeel of certificaat zo snel mogelijk te kopen. Als ze het nu kopen, betalen ze er niet meer belasting over, het zit in box 3. Als het bedrijf groeit in waarde, kunnen ze de winst houden die ze hebben gemaakt. SARs en opties worden gezien als bonus door de belastingdienst, omdat je je geld later krijgt. Dus als het bedrijf groeit en je het geld krijgt, gaat 50% daarvan naar de belastingdienst. Stel je voor dat iemand voor je komt werken en je die persoon €100 van zijn salaris in certificaten betaalt. De belastingdienst ziet dit als nettosalaris of een netto bonus en vereisen je om hierover belasting te betalen. Dit is een nadeel voor het bedrijf. Als je meer certificaten uitgeeft, moet je meer belasting betalen. In dit geval zijn opties beter, omdat dat een contractuele afspraak is, er gaat geen waarde heen en weer. Bijvoorbeeld, als een medewerker de optie krijgt om een aandeel te kopen voor €10 als het bedrijf verkocht wordt en het aandeel €10.000 waard is op het moment van de verkoop van het bedrijf, maakt de werknemer flinke winst. Hier moet je nog wel belasting over betalen, maar je houdt nog steeds geld over. Daarom is het ideaal als er niet veel geld is bij de medewerker en het bedrijf. Er hoeft pas betaald te worden als er geld is.

De bestuurders worden niet benoemd in de akte van oprichting. Een bestuurder wordt benoemd in een bestuurdersvergadering, door de bestuurders zelf, en daarna ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Zo hoeft er niet elke keer de hulp van een notaris ingeroepen te worden als er een bestuurder benoemd wordt.

Een bad leaver is een medewerker of iemand anders met een vorm van een arbeidscontract die contractbreuk pleegt, ontslagen wordt op staande voet of het bedrijf verlaat binnen een bepaalde vastgelegde periode.

In principe wel, behalve als een land op een politieke sanctie lijst staat of er een ander verbod op zakendoen is. Een voorbeeld van zo’n land is Iran. Certificaten overdragen aan iemand met de Amerikaanse nationaliteit vereist extra informatie vanwege het FACTA verdrag. Binnen de Europese Unie zal je niet veel moeilijkheden tegenkomen.

In principe niet. Als je een certificaat overdraagt wordt er geen belasting ingehouden op deze verkoop. Wat normaal wel gebeurt bij een product in een winkel. Waarom hoor je dan toch zo veel over hoge belastingen op medewerkersparticipatie? Dat heeft alles te maken met de waarde transactie van een werkgever naar een medewerker. De Belastingdienst ziet elke transactie met een certificaat als een verkoop, dus: waarde die van de een naar de ander gaat, zoals geld. Dus al de werkgever een certificaat van €10 aan een medewerker geeft en de medewerker hier €10 voor betaalt, wordt er geen belasting geheven. Als de werkgever hetzelfde doet, maar de medewerker niet betaalt, wordt het gezien als nettosalaris. Hierover moet de werkgever belasting betalen. Dit geldt ook als de werkgever een aandeel van €100 verkoopt voor €10. Als de medewerker hier €10 voor betaalt, zal de Belastingdienst de andere €90 zien als netto-inkomen.

Als een aandeel is overgedragen aan de STAK (Stichting Administratiekantoor), geeft deze een certificaat uit. Dit certificaat geeft recht op verschillende dingen, bijvoorbeeld dividend dat binnenkomt op het corresponderende aandeel, de waardestijging als het corresponderende aandeel verkocht wordt en soms zelfs stemrechten. De administratievoorwaarden bepalen welke rechten er verbonden zijn aan een certificaat. Kortgezegd is een certificaat een garantie die je rechten geeft die afgeleid zijn van een aandeel.

Het is een hele makkelijke manier om je medewerkers mede-eigenaar te maken van het bedrijf waarvoor ze werken. Als de STAK eenmaal is opgezet en de certificaten uitgegeven zijn, is het enige wat je nodig hebt ons platform dat makkelijk in gebruik is! Dus er is verder geen notaris vereist voor het overdragen van certificaten. Het enige dat je moet doen is op een paar knoppen klikken.

STAK is een afkorting voor Stichting Administratiekantoor. Het is een stichting met een heel specifiek doel: aandelen houden en certificaten uitgeven. Meestal zijn een aantal en soms alle aandelen van een bedrijf overgedragen aan de STAK. Hiervoor geeft de STAK certificaten uit die corresponderen met de aandelen die bij de STAK liggen. De rechten die verbonden zijn aan de certificaten zijn heel flexibel en worden vastgelegd in een contract. Het is mogelijk om een certificaathouder alleen recht te geven op de winst die binnenkomt op de aandelen waarmee de certificaten corresponderen. Het is ook mogelijk om stemrecht op de aandelen aan de certificaathouder te geven.

Valuation

Een vaak gebruikte methode is de Winstgevendheid methode. Vooral in de berekenmethode is deze methode heel vergelijkbaar met de DCF methode. Daarom zullen we er niet heel diep op ingaan. Bovenop alle factoren van de DCF methode neemt deze methode ook de toekomstige winst mogelijkheden mee in de berekeningen. Hier horen meestal ook andere factoren bij die belangrijk zijn voor aandeelhouders. Bijvoorbeeld belangrijke eigendommen als patenten, het merk, domeinnaam of andere waarde bevattende of waarde verhogende componenten. Dit maakt het moeilijker om de free cash flow te bepalen. Je moet een waarde bepalen voor de domeinnaam en dat is niet het bedrag dat je ervoor betaald hebt. Deze methode lijkt te vergezocht voor medewerkersparticipatie. Vooral omdat medewerkers het moeilijk zullen vinden om dit te begrijpen. Ook voor jou is dit ingewikkeld als je geen specialist bent in bedrijfswaarderingen. Ervaring leert ons dat als de waarderingsmethode simpel en transparant is, dit de effectiviteit van het participatieplan ten goede komt. Belangrijk om te weten is wel dat de meeste participatieplannen starten met een wat ingewikkeldere waarderingsmethode om een nulpunt te bepalen. Daarna wordt overgestapt op een simpelere methode. Hierdoor ben je er zeker van dat er een goede benchmark gezet is en dat je kan checken of de simpele methode daarna realistische resultaten geeft.

Nominale waarde is de waarde van een aandeel zoals is vastgelegd in de statuten. Nominale waarde is relevant als een B.V. wordt opgericht en de aandelen uitgegeven worden. In het begin moet de nominale aan het bedrijf betaald worden, zodat de aandelen kunnen bestaan en kunnen worden gehouden door iemand. Bij een B.V. is er geen minimale waarde voor de nominale waarde. Het kan zelfs minder dan een cent per aandeel zijn. Bij het oprichten van een N.V. geldt een minimum van €45.000 voor het hele bedrijf in totaal. Dit moet worden betaald op het moment van oprichting. Een N.V. wordt vaak gebruikt voor beursgenoteerde vennootschappen.