Kan ik aansprakelijk worden gesteld als het niet goed gaat met het bedrijf waarvan ik mede-eigenaar ben (kan de curator op mijn stoep staan)?

Nee, een curator kan enkel het bestuur van de BV aansprakelijk stellen.

Daarnaast zullen participanten over het algemeen geen "Aanmerkelijk Belang" (5% of meer) verwerven. Dit betekent dat je als minderheidsaandeelhouder wordt gezien en overal buiten valt. In geval van faillissement (en dus de curator langs komt) is iedereen natuurlijk wel zijn of haar inleg kwijt.