Nederlandse statuten voor een B-Corp

Wat zijn de eisen voor de statuten voor een B-Corp (om de B-Corp Assessment te halen) bij het oprichten van een Nederlandse BV (Besloten Vennootschap)?

B-Corp-Certified

Veel van onze klanten willen een B-Corp certificering behalen.

Dit is een logische volgende stap voor bedrijven die werknemersparticipatie omarmen. Want wie kan delen, geeft vaak ook om een betere wereld om zich heen.

Bedrijven die in Nederland de B Corp certificering nastreven, moeten bestuursdocumenten hebben of aannemen die een toewijding bevatten aan een 'triple bottom line'-benadering van het bedrijfsleven. In de praktijk betekent dit voor een typisch bedrijf waarschijnlijk dat er een doelstelling is die stelt dat het bestaat om het succes van het bedrijf te bevorderen ten behoeve van zijn aandeelhouders, maar ook om een materieel positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu.

De bestuursdocumenten van B Corps moeten ook vermelden dat de bestuursleden van het bedrijf bij het nemen van beslissingen rekening moeten houden met een reeks 'belangen van stakeholders' - inclusief aandeelhouders, werknemers, leveranciers, de samenleving en het milieu - en dat, van cruciaal belang, aandeelhouderswaarde niet de hoogste overweging is, maar een factor onder de vele belangen van stakeholders die bestuursleden in overweging moeten nemen bij het runnen van het bedrijf.

De volgende formulering moet worden gebruikt door zowel Besloten vennootschap (BV) als Naamloze vennootschap (NV).

Wijziging van het bedrijfsdoel:

  • “Een van de doelstellingen van de Vennootschap is om door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid.”

Wijziging van de statuten in het hoofdstuk over Directeuren:

  • "Bij hun besluitvorming zullen de bestuurders ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsvoering van de Vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, de dochterondernemingen en leveranciers (ii) de belangen van de klanten van de Vennootschap en haar dochterondernemingen, (iii) de gemeenschappen en de samenleving waarin de Vennootschap, haar dochterondernemingen en leveranciers hun bedrijf uitoefenen, (iv) het lokale en mondiale milieu en (v) de korte en lange termijn belangen van de onderneming."

De statuten kunnen worden gewijzigd met een aandeelhoudersbesluit bij meerderheid van stemmen of een andere drempel, indien gespecificeerd.

Voor verdere verduidelijking of als u vragen heeft over hoe de wettelijke vereiste voor B Corp certificering van toepassing is op bedrijven in Nederland, kunt u contact opnemen met B-Lab via info@bcorporation.eu. Uiteraard kunt u ook uw accountmanager bij Share Council raadplegen door een e-mail te sturen naar support@sharecouncil.co.