Wanneer heeft iemand 'lucratief belang'?

Kort gezegd is dit van toepassing wanneer de discrepantie tussen de investering en de winstgerechtigdheid volgens de belastingdienst buitensporig groot is.

Bijvoorbeeld, dit doet zich voor wanneer een medewerker, met een relatief bescheiden investering, aanspraak maakt op een aanzienlijk deel van de winst van het bedrijf. Ieder geval moet individueel worden beoordeeld, maar dit geldt wanneer het verschil tussen de investering en het recht op winstdeling buitensporig is. Als de Belastingdienst concludeert dat er sprake is van een lucratief belang, wordt de belastingheffing behandeld in box 1 en moet de werknemer reguliere loonbelasting betalen, tot een maximum van 52%.