Wat betekent 'reverse vesting'? En wat zijn de voordelen?

Bij 'reverse vesting' komt het volledige aantal van bijvoorbeeld certificaten tegen de huidige waardering voor rekening van de koper. 
En dat betekent dat dit bezit in de loop van de tijd 'onconditioneel' (gevest) wordt. Mocht de vesting stoppen dan wordt het nog niet geveste deel als het ware verplicht terug verkocht aan verkoper / de B.V. Je doet dit om vanaf begin de gehele waardestijging in box3 te hebben. 
Met deze opzet moet wel gelijk het volledige bedrag betaald worden door de koper. Mocht dit niet te regelen zijn kan je in plaats van voor reverse vesting, kiezen voor een verspreide koop in de loop van tijd. Dan geldt wel de waardering die er op het moment van betaling is.