Wat is een SAR?

SAR is een afkorting voor Stock Appreciation Right. Het is een bonus die betaald wordt aan een medewerker welke gebaseerd is op de waardestijging van een aandeel. Een SAR geeft geen eigenaarschap binnen een bedrijf, maar het recht op een potentiële bonus. De medewerkersparticipatie is verbonden aan de waarde van aandelen van het bedrijf in een vooraf vastgestelde periode. Als de aandelen in waarde stijgen, profiteren medewerkers in de vorm van een bonus betaald in geld, aandelen of certificaten. Voordelen hiervan zijn dat medewerkers niet hoeven te betalen om te participeren in tegenstelling tot wat bij opties het geval is. Ook hoeven de medewerkers geen belasting te betalen bij het opzetten van de SARs, omdat er geen sprake is van eigenaarschap. Alle belasting moet worden afgedragen als de bonus uitbetaald wordt (aan het einde van de vastgelegde termijn). Een nadeel hiervan is dat er geen sprake is van eigenaarschap en dat medewerkers zich hierdoor minder betrokken zullen voelen. Tevens zullen medewerkers meer belasting moeten betalen bij het uitbetalen van de bonus dan bij andere vormen van participatie.