Wat zijn de fiscale gevolgen van levering of uitgifte van aandelen?

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen zal je rekening moeten houden met het voorkeursrecht van andere aandeelhouders (het recht van de bestaande aandeelhouders om een aandeel met voorrang te kopen). De aandelen zullen dus eerst aan hen moeten worden aangeboden.
Alleen een levering heeft voor de B.V. in principe geen fiscale gevolgen, een B.V. kan geen aandelen in zichzelf houden dus zal een levering altijd plaatsvinden tussen bijvoorbeeld Jan en Piet. Worden er aandelen uitgegeven tegen een hoger bedrag dan de nominale waarde, dan ontstaat er bij de B.V. een fiscale reserve (agioreserve). Wordt de hele uitgifte naar rato verdeeld onder de bestaande aandeelhouders, bijvoorbeeld met als doel een individueel aandeel betaalbaar te houden (splitsing), dan heeft dit geen fiscale gevolgen voor de B.V.