Beginner

Kunnen alleen medewerkers certificaten krijgen?

Nee, het bedrijf bepaalt zelf wie er certificaten kan krijgen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven op ons platform die ervoor hebben gekozen om hun aannemers en leveranciers ook certificaten te geven!

Find out more.
Go to our Share Academy.

Medewerkersparticipatie vragen...
We hebben antwoorden!

Wanneer je op een missie voor gelijkheid bent, stuit je soms op een aantal vragen. En dat is oké! Je hoeft deze reis niet alleen aan te gaan. De Share Academy is er om je op weg te helpen. We hebben plaats voor iedereen, van beginnersgidsen tot praktische tips, marktupdates voor beginners, ervaren helden en iedereen daar tussenin.

Beginner

Wil je een held zijn? Laat ons je tonen hoe!

Share Council Medewerkersparticipatie 15 min
Beginner

Heb je zin om bergen te verzetten?

Share Council Medewerkersparticipatie 15 min
Beginner

Laten we een verandering teweeg brengen! Help ons bij onze missie

Share Council Medewerkersparticipatie 15 min

Vragen? Wij zijn er voor je!

Het maakt niet uit of je een beginner of een pro bent, vragen zijn altijd welkom! We hebben ervoor gezorgd dat de meest voorkomende al beantwoord zijn. Heb je een vraag die onbeantwoord is gebleven? Aarzel niet om contact met ons op te nemen👉 support@sharecouncil.co of start in de chat!

New

Latest questions

Een vaak gebruikte methode is de Winstgevendheid methode. Vooral in de berekenmethode is deze methode heel vergelijkbaar met de DCF methode. Daarom zullen we er niet heel diep op ingaan. Bovenop alle factoren van de DCF methode neemt deze methode ook de toekomstige winst mogelijkheden mee in de berekeningen. Hier horen meestal ook andere factoren bij die belangrijk zijn voor aandeelhouders. Bijvoorbeeld belangrijke eigendommen als patenten, het merk, domeinnaam of andere waarde bevattende of waarde verhogende componenten. Dit maakt het moeilijker om de free cash flow te bepalen. Je moet een waarde bepalen voor de domeinnaam en dat is niet het bedrag dat je ervoor betaald hebt. Deze methode lijkt te vergezocht voor medewerkersparticipatie. Vooral omdat medewerkers het moeilijk zullen vinden om dit te begrijpen. Ook voor jou is dit ingewikkeld als je geen specialist bent in bedrijfswaarderingen. Ervaring leert ons dat als de waarderingsmethode simpel en transparant is, dit de effectiviteit van het participatieplan ten goede komt. Belangrijk om te weten is wel dat de meeste participatieplannen starten met een wat ingewikkeldere waarderingsmethode om een nulpunt te bepalen. Daarna wordt overgestapt op een simpelere methode. Hierdoor ben je er zeker van dat er een goede benchmark gezet is en dat je kan checken of de simpele methode daarna realistische resultaten geeft.

Ja, het bedrijf of het bestuur kunnen dit doen. Wie hier mee in moeten stemmen, hangt af van de regels die bij het begin zijn afgesproken. De regels gelden gelijk voor alle nieuw participanten, maar niet gelijk voor alle mensen die al participeren. De administratievoorwaarden en het participatieplan zijn contracten die zijn aangegaan door de participant en de medewerker. Deze kunnen dus alleen aangepast worden met schriftelijke toestemming van beide contractspartijen. Als een partij niet instemt met de veranderingen, gelden deze niet voor hem. Verder, als de statuten van de stichting of het bedrijf worden aangepast, is de participant hier geen partij bij. Hier kunnen rechten aangepast worden voor aandeel- en certificaathouders. Normaalgesproken gelden deze veranderingen alleen voor aandeel- en certificaathouders die gaan participeren na de veranderingen. Een huidige participant houdt meestal dezelfde rechten als eerst. Als je nieuwe aandelen of certificaten krijgt na de veranderingen, gelden de nieuwe regels voor die aandelen en certificaten.

Nee, het bedrijf bepaalt zelf wie er certificaten kan krijgen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven op ons platform die ervoor hebben gekozen om hun aannemers en leveranciers ook certificaten te geven!

Je hebt verschillende mogelijkheden, maar wij raden aan om het zo gelijkwaardig mogelijk te houden. Je kan dit doen door verschillende administratievoorwaarden uit te geven. Zorg wel dat je kan motiveren waarom een afwijking gerechtvaardigd is voor deze medewerkers. Bijvoorbeeld, het is mogelijk dat je onderscheid maakt tussen fulltime en parttime medewerkers, omdat ze meer tijd in het bedrijf steken. Zorg dat je de keuzes die je maakt goed kan uitleggen.

Discover all
Beginner

Participation

Het antwoord is redelijk simpel: het hangt af van de regels die je instelt als bedrijf. Vaak zijn de volgende regels van toepassing:
1. Als een persoon vertrekt onder goede omstandigheden kan deze zijn aandelen terug verkopen voor de huidige prijs. Het bedrijf krijgt wel lang de tijd om dit terug te betalen, omdat het financieel geen negatief effect mag hebben op het bedrijf.
2. Als een persoon vertrekt als bad leaver, krijgt deze terug wat hij heeft betaald (we doen alsof de investering nooit heeft plaatsgevonden) of niks.
3. Sommige bedrijven (zoals Share Council) laten iedereen zijn aandelen houden. We geloven dat je zo een groot ambassadeursnetwerk krijgt en houdt. De keuze die je hierin maakt wordt vastgelegd in de administratievoorwaarden.

Het participatieplan is een document dat de regels bevat die gelden voor het proces om recht te krijgen op participatie. Er staat bijvoorbeeld in wie participanten kunnen zijn: alleen werknemers of ook leveranciers en ambassadeurs. Hoe participanten hun participatie kunnen financieren. En of er een maximum hoeveelheid participatie is per participant. Er zijn meer “regels voor betrokkenheid” die je vast kan leggen in het participatieplan. Zolang het gaat over de mogelijkheid om te participeren of de participatie te eindigen, past het in het plan. Zodra het gaat over participatie overdragen, kopen of houden, moet het een bepaling worden in de administratievoorwaarden. Dit geldt vooral voor certificaten. Het participatieplan is echt het welkomstdocument voor iemand die participeert in je bedrijf.

Directe participatie in de vorm van aandelen (dit gebeurt amper voor medewerkersparticipatie, omdat aandelen overgedragen moeten worden met behulp van een notaris)
– Economische Eigendomsrechten (recht op de economische rechten van een aandeel)
– Certificaten (via een stichting of coöperatie)
– Opties op certificaten of aandelen
– Stock Appreciation Rights (SARs)

Extra’s, maar voor de meesten zal dit niet voldoen:
– Winstdeling
– Ondernemingsraden om medewerkers mee te laten praten in het beslissingsproces

Discover all the basics
Average

STAK

De waarde van een certificaat correspondeert direct met de waarde van het aandeel. Als een aandeel gewaardeerd is op €10 is een certificaat ook gewaardeerd op €10. Als er per aandeel 10 certificaten zijn uitgegeven, is elk certificaat gewaardeerd op €1. Je kan je medewerkers een korting geven van maximaal 15% als je dat zou willen. Dit kan omdat certificaten minder mogelijkheden hebben dan aandelen.

Er zijn verschillende opties voor de proportie waarin je certificaten uitgeeft: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:1000. Bij het maken van een keus hierin is het belangrijk om rekening te houden met hoe veel mensen gaan participeren en wat de waarde van een aandeel is. Als een aandeel bijvoorbeeld gewaardeerd is op €100 en je de drempel voor mensen om te participeren laag wil houden, kan je ervoor kiezen om 100 certificaten per aandeel uit te geven. Dan is een certificaat €1 waard. Dit betekent ook dat het dividend dat binnenkomt op het aandeel door 100 gedeeld moet worden.

Dat hangt af van persoonlijke voorkeur. Echter, bij het maken van deze beslissing moet je er rekening mee houden dat het wordt gezien als een aanmerkelijk belang als een participant 5% of meer eigenaarschap in het bedrijf heeft. Als dit zo is, moet de participant de waardestijging aangeven in box 2. Op ons platform kan je instellen dat participanten niet meer dan 4,9% kunnen houden. Daarnaast is er nog een functionaliteit die ervoor zorgt dat jij per overdracht toestemming moet geven.

Opties zijn vooral handig als er niet veel geld te besteden is bij de werknemer of werkgever. Het beste voor de werknemer is om het aandeel of certificaat zo snel mogelijk te kopen. Als ze het nu kopen, betalen ze er niet meer belasting over, het zit in box 3. Als het bedrijf groeit in waarde, kunnen ze de winst houden die ze hebben gemaakt. SARs en opties worden gezien als bonus door de belastingdienst, omdat je je geld later krijgt. Dus als het bedrijf groeit en je het geld krijgt, gaat 50% daarvan naar de belastingdienst. Stel je voor dat iemand voor je komt werken en je die persoon €100 van zijn salaris in certificaten betaalt. De belastingdienst ziet dit als nettosalaris of een netto bonus en vereisen je om hierover belasting te betalen. Dit is een nadeel voor het bedrijf. Als je meer certificaten uitgeeft, moet je meer belasting betalen. In dit geval zijn opties beter, omdat dat een contractuele afspraak is, er gaat geen waarde heen en weer. Bijvoorbeeld, als een medewerker de optie krijgt om een aandeel te kopen voor €10 als het bedrijf verkocht wordt en het aandeel €10.000 waard is op het moment van de verkoop van het bedrijf, maakt de werknemer flinke winst. Hier moet je nog wel belasting over betalen, maar je houdt nog steeds geld over. Daarom is het ideaal als er niet veel geld is bij de medewerker en het bedrijf. Er hoeft pas betaald te worden als er geld is.

Discover all the basics
Beginner

Acht principes van goede praktijken in medewerkers participatie

Een blog over de 8 basisprincipes geschreven door de European Federation of Employee Share Ownership (EFES). We belichten de belangrijkste les van elk principe en leggen uit hoe ze u kunnen helpen bij het opzetten van een participatieplan of het verbeteren van uw huidige. Begin met lezen en begin uw reis naar medezeggenschap en het verschil maken

Read more
Beginner

Product

Nee, het bedrijf bepaalt zelf wie er certificaten kan krijgen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven op ons platform die ervoor hebben gekozen om hun aannemers en leveranciers ook certificaten te geven!

Het is een makkelijke manier om medewerkers mede-eigenaar te maken van je bedrijf, met minimale hulp van een notaris. Je hebt alleen een notaris nodig voor het opzetten van de STAK en het overdragen van aandelen aan de STAK. Daarna is het enige dat je nodig hebt ons platform. Dit is omdat, in tegenstelling tot aandelen, certificaten overgedragen kunnen worden zonder notaris. Alles wat je nodig hebt is een contract, dat gegenereerd wordt op ons platform.

SAR is een afkorting voor Stock Appreciation Right. Het is een bonus die betaald wordt aan een medewerker welke gebaseerd is op de waardestijging van een aandeel. Een SAR geeft geen eigenaarschap binnen een bedrijf, maar het recht op een potentiële bonus. De medewerkersparticipatie is verbonden aan de waarde van aandelen van het bedrijf in een vooraf vastgestelde periode. Als de aandelen in waarde stijgen, profiteren medewerkers in de vorm van een bonus betaald in geld, aandelen of certificaten. Voordelen hiervan zijn dat medewerkers niet hoeven te betalen om te participeren in tegenstelling tot wat bij opties het geval is. Ook hoeven de medewerkers geen belasting te betalen bij het opzetten van de SARs, omdat er geen sprake is van eigenaarschap. Alle belasting moet worden afgedragen als de bonus uitbetaald wordt (aan het einde van de vastgelegde termijn). Een nadeel hiervan is dat er geen sprake is van eigenaarschap en dat medewerkers zich hierdoor minder betrokken zullen voelen. Tevens zullen medewerkers meer belasting moeten betalen bij het uitbetalen van de bonus dan bij andere vormen van participatie.

Ja absoluut. Ons platform is ingericht op allerlei vormen van participatie! Opties worden veel gebruikt en erkend. We bieden ze vaak aan als “opties op certificaten van aandelen”. Uiteindelijk is een optie een token dat van de ene persoon naar de andere gaat om aan te geven of ze recht hebben op een aandeel, en zo ja, hoeveel. De token staat voor een overeenkomst waarvan de waarde in een contract is vastgelegd en het aantal tokens.

Discover all the basics
Average

Product

Een optiepremie is de prijs van een optie. De prijs wordt bepaalde door de intrinsieke waarde en tijdwaarde en wordt beïnvloed door de uitoefeningsprijs van de optie, de prijs van het onderliggende effect (aandeel of certificaat), rente, dividend, looptijd en wispelturigheid.

Dat hangt af van persoonlijke voorkeur. Echter, bij het maken van deze beslissing moet je er rekening mee houden dat het wordt gezien als een aanmerkelijk belang als een participant 5% of meer eigenaarschap in het bedrijf heeft. Als dit zo is, moet de participant de waardestijging aangeven in box 2. Op ons platform kan je instellen dat participanten niet meer dan 4,9% kunnen houden. Daarnaast is er nog een functionaliteit die ervoor zorgt dat jij per overdracht toestemming moet geven.


Als je een converteerbare lening aangaat, leen je geld aan het bedrijf waarvoor je werkt. In de toekomst kan je ervoor kiezen om je lening uitbetaald te krijgen in aandelen of certificaten. Je kan er ook voor kiezen om dit niet te doen en betaald te krijgen in geld inclusief de vooraf afgesproken rente.

Het implementeren van opties is makkelijk en relatief goedkoop. Het enige dat je nodig hebt is een contract dat de regels en de prijs van de opties bepaalt. De risico’s voor medewerkers zijn laag. Als het bedrijf in waarde daalt, kunnen ze er gewoon voor kiezen om hun opties niet uit te oefenen, dan gebeurt er niks. Als de waarde van het bedrijf stijgt en ze aandelen of certificaten willen kopen, kunnen ze de certificaten voor een lagere prijs kopen dan mensen zonder opties.

Discover all the basics
Beginner Average Expert

Fiscal

Dat hangt af van persoonlijke voorkeur. Echter, bij het maken van deze beslissing moet je er rekening mee houden dat het wordt gezien als een aanmerkelijk belang als een participant 5% of meer eigenaarschap in het bedrijf heeft. Als dit zo is, moet de participant de waardestijging aangeven in box 2. Op ons platform kan je instellen dat participanten niet meer dan 4,9% kunnen houden. Daarnaast is er nog een functionaliteit die ervoor zorgt dat jij per overdracht toestemming moet geven.

Ja natuurlijk! Vaak gebeurt dit met certificaten. We vinden dit een goed idee, omdat je economische stabiliteit creëert als je je stakeholders mede-eigenaar maakt. Zorg wel dat de onderaannemer je een factuur stuurt voor het werk dat ze hebben gedaan. Het bedrijf kan deze factuur dan betalen met certificaten, met een totale waarde gelijk aan de factuur. Bereken hoe veel certificaten dit moeten zijn gebaseerd op een eerlijke marktprijs van de certificaten. Het gebeurt vaak dat de netto waarde van de factuur wordt betaald in eigenaarschap en dat de BTW in geld wordt betaald. Op deze manier is de onderaannemer geen geld kwijt terwijl hij je helpt met je bedrijf. Wij (Share Council) betalen inkomstenbelasting ook in cash. Dat kan je zelf bepalen. Er is niks zo mooi als deze belangrijke stakeholders dicht bij het bedrijf houden en ze mede-eigenaar ervan te maken. Samen maken we een verandering!

Als opties gevest zijn, wordt de medewerker beloond met eigenaarschap van deze opties en kan hij deze uitvoeren. Vaak in ruil voor certificaten. Het idee is dat de medewerker alle opties ontvangt in het begin, maar de volle rechten om deze uit te voeren gedurende een bepaalde periode of als een mijlpaal is gehaald. Een standaard vesting bepaling ziet er als volgt uit: “De vesting periode is vier jaar. Na een jaar ontvangt de medewerker 25% van deze opties, daarna zal dit percentage elke maand stijgen tot een totaal van 100% na 4 jaar.”

Er hoeft alleen belasting over opties te worden betaald als ze worden uitgeoefend. Stel dat je optiecontract bepaalt dat je aandelen kan kopen voor €10. Als de aandelen in waarde stijgen tot €100 per aandeel en je je optie wil uitoefenen, moet je 50% inkomstenbelasting betalen over de winst die je hebt gemaakt. In dit geval is je winst per aandeel €90, dus dan moet je €45 betalen. Als je dan bedenkt dat je €10 hebt moeten betalen om de optie te kunnen uitoefenen, heb je €35 winst gemaakt.

Discover all the basics
Beginner Average Expert

Shares

Een beurs is een plaats waar mensen effecten kunnen verhandelen in veel verschillende vormen (aandelen, certificaten, opties, fondsen en combinaties hiervan). Typisch voor een beurs is dat iedereen mee kan doen, het is publiek. Het lijkt een beetje op een echte markt. Een andere karakteristieke eigenschap is dat mensen kunnen bieden en producten voor bepaalde prijzen aan kunnen bieden. Het idee is dat mensen gaan onderhandelen om uiteindelijk tot een prijs te komen. Om een beurs op te zetten heb je wel een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten.

Er zijn vier manieren om medewerkersparticipatie op te zetten, elk met hun eigen, specifieke, op maat gemaakte aanpassingen. De mogelijkheden zijn eindeloos. n de volgorde van “echt eigenaarschap” tot “geen eigenaarschap”, zijn de vier opties: Certificaten, Economische Eigendomsrechten, Opties (op certificaten of aandelen) en Aandelenwaarderingsrechten (SARs).

Ja natuurlijk! Vaak gebeurt dit met certificaten. We vinden dit een goed idee, omdat je economische stabiliteit creëert als je je stakeholders mede-eigenaar maakt. Zorg wel dat de onderaannemer je een factuur stuurt voor het werk dat ze hebben gedaan. Het bedrijf kan deze factuur dan betalen met certificaten, met een totale waarde gelijk aan de factuur. Bereken hoe veel certificaten dit moeten zijn gebaseerd op een eerlijke marktprijs van de certificaten. Het gebeurt vaak dat de netto waarde van de factuur wordt betaald in eigenaarschap en dat de BTW in geld wordt betaald. Op deze manier is de onderaannemer geen geld kwijt terwijl hij je helpt met je bedrijf. Wij (Share Council) betalen inkomstenbelasting ook in cash. Dat kan je zelf bepalen. Er is niks zo mooi als deze belangrijke stakeholders dicht bij het bedrijf houden en ze mede-eigenaar ervan te maken. Samen maken we een verandering!

Als een tag along is vastgelegd, kan een minderheidsaandeelhouder ervoor kiezen zijn aandelen ook te verkopen als de meerderheidsaandeelhouder zijn aandelen verkoopt. De minderheidsaandeelhouder heeft dus de optie, niet de verplichting, om mee te doen met de verkoop. Deze bepaling wordt gebruikt om de minderheidsaandeelhouder te beschermen, omdat hij het misschien niet ziet zitten om met de koper samen te werken.

Discover all the basics
Beginner

Wat is een holding en hoe gebruik je dit?

Wat is een holding? Hier bij Share Council is het een veelgehoorde vraag die terecht meer uitleg mag krijgen. Bij het opzetten van medewerkersparticipatie structuren komen wij dit item vaak tegen. Het is voor medewerkersparticipatie zeker niet verplicht een holding te hebben maar kan soms wel helpen. Kortgezegd houdt een holding in dat één BV […]

Read more