Hoe werkt vesting?

Vesting is een regeling waarmee je rechten zoals verhandelbaarheid kan beperken. Met een tijdsgebonden vesting-schema spreek je af hoe in de loop van tijd een bezit ook echt onconditioneel van de ontvanger wordt.

Op het Share Council Platform kun je vesting aan of uit zetten en een vesting-schema selecteren bij het maken van een transactie. Zet je vesting aan dan heeft dit gevolgen:

Een houder van niet-geveste stukken kan deze stukken niet verkopen of versturen

Een administrator de vesting van een participant stopzetten, met als gevolg dat alle niet-geveste stukken terug worden verstuurd naar de distributeur

Ook wordt er een artikel over Vesting in je Akte van Overdracht opgenomen.

Voordat je een vesting-schema kunt toepassen op een transactie moet je deze toevoegen aan een portfolio. Hoe je een schema toevoegd aan een portfolio vindt je hier.

(Voorbeeld 4 jaar totaal met 1 jaar cliff) Artikel 5: Vesting

  1. Voor deze Certificaten geldt een vesting periode van in totaal 36 maanden, welke begint op 1 januari 2023 en eindigt op 1 januari 2026. Gedurende deze periode worden de Certificaten onvoorwaardelijk en definitief volgens het schema zoals gespecificeerd in dit artikel.
  2. Op 1 januari 2024, wat 12 maanden na de Vesting Startdatum is, wordt 34% van de Certificaten gevest.
  3. Vanaf 1 januari 2024, worden iedere maand gelijke aantallen van 2,75% van de Certificaten gevest, totdat alle Certificaten gevest zijn. Alle certificaten zijn gevest op 1 januari 2026.
  4. Op elk relevant moment dat het totale aantal geveste Certificaten wordt berekend, zal dit aantal worden afgerond naar beneden op het eerstvolgende gehele getal.
  5. Het vesten van de Certificaten zal onmiddellijk en automatisch eindigen op de dag waarop de Koper uit dienst treedt, ongeacht de redenen voor het beëindigen van het dienstverband of de manier waarop het dienstverband beëindigd wordt.