Kan er niet te veel ongelijkheid komen doordat de ene persoon meer financiële ruimte heeft om te investeren als de ander?

Ja, dit zou kunnen. Er zijn wel erg goede manieren om dit te voorkomen of te minimaliseren. Een veel gebruikte vorm is dat er een maximum is dat mensen mogen investeren in het bedrijf. Dit is ook goed om zo het risico te beperken dat een medewerker al diens kapitaal in één bedrijf stopt. Advies is om deze maxima niet te linken aan inkomen in het bedrijf, gezien dit juist weer wél ongelijkheid in de hand speelt. Tevens raden wij aan om het bestuur altijd de mogelijkheid te geven een transactie tegen te houden als dit het gelijkheidsbeginsel in geding brengt.