Wat is een Stichting Administratiekantoor (STAK)?

 

Een STAK is een bijzondere vorm van een stichting die als doel heeft aandelen onder zich te houden en op basis hiervan certificaten uit te geven. Het bestuur van de stichting heeft zeggenschap als aandeelhouder in de bedrijven waar men aandelen van heeft. Een STAK wordt opgericht om de twee rechten van een aandeel los te koppelen: namelijk, het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders en het recht op dividenduitkering (uitkering van een deel van de winst).