Stichting Administratiekantoor (STAK)

Veel ondernemers willen aandelen in hun bedrijf uitgeven, maar willen niet dat de aandeelhouder het zeggenschap in hun bedrijf overneemt. Daarvoor is een oplossing: de Stichting Administratiekantoor (STAK). In dit artikel lees je van A tot Z wat je erover moet weten!

Wat is een STAK?

Een STAK is een stichting die wordt gecreëerd om het stemrecht van het economische recht te splitsen. De STAK neemt de aandelen van een bedrijf over en geeft deze daarna weer uit in de vorm van certificaten op aandelen. Deze certificaten behelzen uitsluitend het economische eigendom van de aandelen en niet het stemrecht. Hierdoor blijft het stemrecht over de onderneming in handen van de STAK.

Hoe werkt een STAK?STAK schema-1

Om te beginnen neemt de STAK de aandelen van de vennootschap dus over. In ruil daarvoor geeft de STAK certificaten van aandelen uit. De STAK zal dus de aandelenadministratie op zich nemen. Doordat de certificaten van aandelen geen stemrecht meebrengen blijft dit in handen van de STAK. Het bestuur van de STAK kan het stemrecht dus blijven uitvoeren in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. De certificaathouders zullen wel het economische recht, zoals dividenduitkering, verkrijgen. Daarnaast kunnen er in de statuten van de STAK bepalingen worden opgenomen die de certificaathouders inspraak geven. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld het recht krijgen om bestuurders van de STAK te ontslaan of voor te dragen.

Wat zijn veelvoorkomende doeleinden van een STAK?

Een aantal veelvoorkomende doeleinden zijn:

  • Gemak bij overdracht: Certificaten van aandelen mogen overgedragen worden zonder tussenkomst van een notaris.
  • Medewerkersparticipatie: Bedrijven kunnen via een STAK medewerkers laten participeren in de winst, zonder ze direct zeggenschap te geven.
  • Beschermingsconstructie: Het kan dienen als een beschermingsconstructie om ongewenste overnames of invloeden te voorkomen, doordat het stemrecht wordt gescheiden van het algemeen belang.
  • Successieplanning: Een STAK kan worden gebruikt voor estate planning en successie binnen familiebedrijven, zonder controle over het bedrijf te verliezen.

Wat zijn de juridische overwegingen voor een STAK?

Een STAK moet worden opgericht via een notariële akte en worden ingeschreven in het handelsregister. Je zult dus eerst één keer langs de notaris moeten om de stichting op te richten. De rechten en plichten van de certificaathouders en het bestuur van de STAK moeten duidelijk vastgelegd worden in de statuten en administratievoorwaarden van de stichting.

Moet je een jaarrekening opstellen voor een STAK?

Voor een STAK gelden dezelfde regels als voor elke andere stichting. Omdat de STAK geen winstoogmerk heeft, het beheert immers enkel de aandelenadministratie, hoeft je ook geen jaarrekening op te stellen. Het is wel toegestaan om vrijwillig een jaarrekening op te stellen, bijvoorbeeld omdat dit overzichtelijk is voor de betrokken partijen.

Verder nog vragen?

Als uw nieuwsgierigheid is gewekt en u meer wilt weten, staan we klaar om al uw vragen te beantwoorden. Neem bijvoorbeeld een keer deel aan onze vrijblijvende webinar, daar kunt u al uw vragen aan ons stellen!