Wat is een tag along regeling?

Als een tag along is vastgelegd, kan een minderheidsaandeelhouder ervoor kiezen zijn aandelen ook te verkopen als de meerderheidsaandeelhouder zijn aandelen verkoopt. De minderheidsaandeelhouder heeft dus de optie, niet de verplichting, om mee te doen met de verkoop. Deze bepaling wordt gebruikt om de minderheidsaandeelhouder te beschermen, omdat hij het misschien niet ziet zitten om met de koper samen te werken.