De waardering van jouw bedrijf: De essentie en noodzaak

6 min read
15-mei-2023 19:43:01

In deze blog ontrafelen we de complexiteiten van bedrijfswaardering, met name in de context van werknemersbezit. Het begrijpen van de methoden en implicaties is essentieel voor een soepele en eerlijke overgang naar werknemersparticipatie.Bedrijfswaardering is iets waar je op een gegeven moment in de ontwikkeling van je bedrijf mee te maken zult krijgen, waarschijnlijk eerder dan je denkt. Voor medewerkers kan de waarde van hun deelname in het bedrijf relevant zijn. Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in alle vaktaal, maar eigenlijk is het behoorlijk eenvoudig en ik zal proberen hier uit te leggen hoe het werkt en hoe het kan worden gedaan.

Waardering van Bedrijf voor Participatie

Het waarderen van een bedrijf is in principe niet zo moeilijk. Een bedrijf is in wezen waard wat de markt ervoor geeft. De belastingdienst is het over het algemeen eens met deze waarde, totdat er een situatie ontstaat waarin medewerkers willen deelnemen in het bedrijf. Dan heeft de belastingdienst plotseling een zeer specifieke mening over de waarde die jouw bedrijf mogelijk vertegenwoordigt. Daarnaast probeer je als bedrijf een goede prijs te vormen voor zowel de belastingdienst als je medewerkers. Vanuit het oogpunt van medewerkersparticipatie is het belangrijk dat je je verdiept in de bedrijfswaardering en de methoden die hiervoor worden gebruikt.

Bedrijfswaardering is een essentieel onderdeel van elke vorm van medewerkersparticipatie. Je wilt een eerlijke en juiste prijs aan de medewerkers bieden, zonder problemen met de belastingdienst te krijgen of onpopulair te worden bij andere investeerders. Waardering is dan ook meteen het grootste struikelblok, waardoor veel goedbedoelde participatie-initiatieven nooit worden uitgevoerd. Deze week duiken we dieper in op alles wat te maken heeft met bedrijfswaardering, zoals: waarom dit zo belangrijk is, wie dit doet en wat de rol van de belastingdienst is. In dit artikel praten we over de waarde van private bedrijven - niet over beursgenoteerde bedrijven waarvan de waarde in principe wordt bepaald door de aandelenkoers. Er zijn verschillende redenen om je te verdiepen in de waarde van het bedrijf en de manier waarop deze wordt bepaald. Bijna alle redenen komen voort uit de noodzaak van de 'fiscale heffingsgrondslag'. Met andere woorden, de waarde die de belastingdienst wil behouden om mogelijk belasting te heffen over de transactie. In het geval van medewerkersparticipatie wordt het interessant! De belastingdienst heeft een sterke mening over de relatie tussen een werkgever en een medewerker.

Stel dat een werkgever en medewerker overeenkomen om een aandeel over te dragen voor een prijs die lager is dan de prijs die de fiscus aan dit aandeel toekent. In dat geval beschouwt de belastingdienst dit als het verstrekken van loon (in natura) aan de medewerker. Zowel de werkgever als de medewerker moeten dan (zoals gebruikelijk) loonbelasting betalen.

Voorbeeld

De BV wil een medewerker laten deelnemen. De aandelen van de BV worden gewaardeerd op EUR 10 per stuk. De medewerker heeft vele jaren goed werk verricht en bijgedragen aan de opbouw van het bedrijf. Daarom mag deze medewerker de aandelen van de werkgever kopen voor EUR 5 per stuk. Immers, de medewerker heeft in principe al een deel van de waarde van het aandeel betaald door hard te werken. De belastingdienst ziet het verschil van EUR 5 per aandeel als een vorm van beloning. De belastingdienst zal daarom loonbelasting (inkomstenbelasting en werkgeversheffing) toepassen op de EUR 5,00. Per saldo komt dit neer op ongeveer EUR 7,- heffing per EUR 5,- uitbetaald [!].

Hoe kijkt de belastingdienst naar bedrijfswaardering?

Het is belangrijk om te weten welke waarde de belastingdienst aan het bedrijf toekent. Maar weet de belastingdienst dit altijd? En is de belastingdienst hier ook duidelijk over? Het antwoord is: nee, de belastingdienst is niet consistent of transparant over de waarde van het bedrijf die zij hanteren. Je kunt afspraken maken met de belastingdienst, maar dit is alleen mogelijk via een tussenpersoon en alleen als de belastingdienst van mening is dat zij de waarde met grote zekerheid kunnen bepalen. Vrij waardeloos voor allerlei start-ups, kleine ondernemers, dienstverlenende organisaties zonder voorraden of andere harde zaken op de balans. Daarom is het verstandig om je BV te laten waarderen op basis van een solide waarderingsmethode, waaruit blijkt dat je probeert eerlijk te handelen in plaats van waarde achter te laten om zo min mogelijk belasting te betalen.

De waarde van je bedrijf

In feite is de waarde van je bedrijf gewoon wat de markt ervoor geeft. Als ondernemer/eigenaar van een bedrijf accepteer je deze marktwaarde of niet (je verkoopt het wel of niet). De eigenaar van het bedrijf moet hierbij rekening houden met de belastingdienst om te voorkomen dat er aanvullende aanslagen volgen. Om duidelijk te zijn: prijs is niet altijd gelijk aan waarde! De prijs die wordt betaald voor een aandeel is dus niet altijd gelijk aan de waarde van het aandeel (de waarde van het bedrijf). Wikipedia geeft een mooie beschrijving van de prijs in een aandelentransactie. "Prijs is als het ware het laatste element van een transactie. Beide partijen zijn kennelijk van mening dat de op dat moment vastgestelde prijs een beter alternatief is dan niet handelen. [...] Voordat een beslissing wordt genomen om te kopen of te verkopen, is een waarderingsverklaring noodzakelijk. De vastgestelde prijs is waarneembaar voor buitenstaanders; het onderliggende waarderingsproces is een individuele mentale oefening." De prijs kan echter wel invloed hebben op de waarde die de belastingdienst aan een aandeel toekent. Een goede vuistregel is als de prijs voor het aandeel emotioneel aan de hoge kant is,

Heeft de belastingdienst hier geen problemen mee. Zelfs niet als het gaat om medewerkersparticipatie. Als de prijs aanvoelt als een 'korting', is de kans groot dat de belastingdienst controleert of er voldoende belasting is betaald.

Globaal genomen zijn er zes methoden voor bedrijfswaardering die zekerheid kunnen bieden, ook bij medewerkersparticipatie. Deze methoden zijn eigenlijk allemaal vrij eenvoudig en rechttoe rechtaan. Het moeilijke zit vaak in het verzamelen van de juiste cijfers. Bovendien kunnen ze iets ingewikkelder worden gemaakt wanneer men logische schattingen probeert te maken over de toekomst. Dit omvat drie verschillende benaderingen:

  1. De waarde in gebruik op basis van wat in het verleden is bereikt ('som van voorgaande winsten');
  2. De bedrijfswaarde door te kijken naar vandaag ('balanswaarde' of 'EVA')
  3. De bedrijfswaarde door naar de toekomst te kijken ('toekomstige winst x factor', 'Discounted Cashflow-methode' of 'Profitability-methode').

Geen enkele methode is goed of fout - ze geven allemaal hun eigen idee van de waarde van het bedrijf. Welke van deze methoden je gebruikt, hangt grotendeels af van: a) het doel dat je wilt bereiken; en b) wat realistisch is voor jouw type bedrijf. Hier volgt een korte beschrijving van de waarderingsmethoden. In de volgende twee blogs zullen we elke methode nader bekijken.

Waarde op basis van het verleden

De waarde van het bedrijf kan worden bepaald met behulp van een methode die voornamelijk naar het verleden kijkt. Banken gebruiken deze waarderingsmethode graag om de hoogte van een krediet te bepalen. In dat geval kan de ondernemingswaarde in de buurt komen van de som van de winsten van de afgelopen twee tot maximaal vijf jaar. Hoeveel jaar wordt overwogen, hangt af van de branche en de robuustheid van de inkomsten. Voor bedrijven die op zoek zijn naar een opvolger - of voor bedrijven die niet te veel willen prijsgeven en graag extra krediet willen aanvragen - kan dit een succesvolle vorm van bedrijfswaardering zijn. Het is een relatief veilige en eenvoudige manier om de waarde van het bedrijf te bepalen.

Waarde op basis van vandaag 

De waarde die een bedrijf vandaag vertegenwoordigt, wordt vaak bepaald op basis van de balanswaarde, of er wordt onderzoek gedaan naar de toegevoegde economische waarde (EVA). Er zijn geen toekomstverwachtingen bij betrokken. Het is de waarde van de activa van het bedrijf minus de waarde van de schulden. Er zijn veel verschillende manieren om de waarde van activa en schulden te berekenen. Een eenvoudige en veilige methode is om te kijken naar de waarde van het eigen vermogen in de balans van het bedrijf (vermogenspositie van de aandeelhouders) die te zien is in de jaarrekening.

Waarde op basis van de toekomst 

De waarderingsmethoden die naar de toekomst kijken, worden meestal gebruikt wanneer een bedrijf op zoek is naar een opvolger (gezonde bedrijven willen hun toekomst niet al te veel prijsgeven) of bij complexe bedrijven met hoge groeiverwachtingen. Het is logisch dat deze methoden minder bruikbaar zijn voor jonge bedrijven die nog steeds hun eerste winst moeten maken. Er zijn verschillende manieren om de toekomstige waarde van een bedrijf te berekenen, zoals de 'toekomstige winst x factor' en de 'Discounted Cashflow-methode'. In essentie kijken deze methoden naar de toekomstige inkomsten en verminderen ze deze met een factor of met het vereiste rendement om tot de waarde van het bedrijf te komen.

Kies één methode 

Uiteindelijk maakt het niet veel uit welke van de bovenstaande methoden wordt gebruikt om tot een bedrijfswaardering te komen. Het is belangrijk voor de belastingdienst dat je duidelijk en helder bent in je keuze voor een bepaalde methode. Zoals eerder vermeld, weten de belastingautoriteiten vaak ook niet welke methode het beste is, zeker niet bij jonge bedrijven. Bovendien is het zeker ook goed voor medewerkersparticipatie om één methode te kiezen en hieraan vast te houden voor een lange tijd. Dit zorgt niet alleen voor duidelijkheid voor de belastingdienst, maar - nog belangrijker - ook voor de medewerkers.

In de komende blogs zullen we elke waarderingsmethode individueel bespreken. Op die manier wordt iedereen binnenkort een ster in bedrijfswaardering. Dit is ook de benadering van onze blogs. Informatieverstrekking zodat iedereen zoveel mogelijk zelf kan doen. Alleen dan kunnen we exponentieel versnellen bij het opzetten van participaties in onze samenleving. Lang leve de participaties!

Share Council faciliteert alle vormen van participatie en begeleidt de implementatie. We zien veel projecten buiten ons platform struikelen over dit onderdeel. Als je geïnteresseerd bent om dit te bespreken, neem dan contact met ons op. Deelname moet eenvoudig zijn, en daar zullen we je bij helpen!

Waarom voor Share Council kiezen?

Het participatieplatform van Share Council zorgt voor moeiteloze administratie nadat de structuur is opgezet en contracten zijn geselecteerd. We bieden verschillende betaalplannen aan die passen bij uw budget en tijdsbeperkingen. Door een STAK (Stichting Administratiekantoor) op te nemen, kunt u het beheer van aandelengegevens verder vereenvoudigen en stroomlijnen.

Meer weten over verwatering van aandelen, participatieplannen en wat dit voor jouw situatie kan betekenen? Boek een demo met onze CEO.