Medewerkersparticipatie in het MKB maakt een rechtvaardigere kapitaalverdeling mogelijk

5 min read
1-aug-2023 14:52:00

Een blog over de mechanismen achter kapitaalallocatie en de oplossing die we bieden bij Share Council: medewekersparticipatie. Zolang het rendement op kapitaal (R) hoger is dan de economische groei (G), zal ongelijkheid in kapitaal altijd toenemen. Als gevolg hiervan neemt het aandeel van kapitaal automatisch toe. De Franse professor Thomas Piketty verwijst naar deze fundamentele ongelijkheid in zijn boek Kapitaal in de 21e eeuw met de formule: r > g. Helaas is dit op dit moment de manier waarop kapitaal wordt verdeeld in Europa.

Ik heb het 700 pagina's tellende boek van de heer Piketty opnieuw gelezen, vooral om meer te weten te komen over kapitaalverdeling in Europa. Bovendien was het bijna vijf jaar geleden dat ik het had gelezen. Dat was te lang geleden om gemakkelijk een artikel hierover te schrijven. Wees gerust, ik ga hier niet het hele boek behandelen, maar ik haal de duidelijke overtuiging van Piketty over de oorsprong van de scheve kapitaalverdeling in onze samenleving eruit (63% van het kapitaal in Europa in handen van 10% van de bevolking).

Kapitaal > Economische groei

Als je een goed begrip hebt van de mechanismen achter kapitaal (rijkdom) en inkomen, vergroot je de kans om oplossingen te vinden voor de ongelijke verdeling van kapitaal binnen Europa - als dit voor jou belangrijk is. Piketty legt enkele van deze structuren uit en zijn belangrijkste mechanisme is de eerder genoemde r > g. Met andere woorden, wanneer het rendement op kapitaal (r) hoger is dan de groei van het nationale inkomen en de productie (g), neemt het aandeel van kapitaal automatisch toe. Er hoeft slechts een klein bedrag te worden bespaard om het kapitaal sneller te laten groeien dan de economie. Bovendien, als dat r geruime tijd aanzienlijk groter is dan g, volgt daaruit dat geërfd kapitaal sneller groeit dan de economie. Iedereen die een klein deel van zijn erfenis investeert wanneer de groei laag is, zal al snel merken dat dit kapitaal sneller groeit dan het inkomen en de productie in zijn of haar land. Geërfd kapitaal levert dan altijd meer op dan een leven lang hard werken. Persoonlijk vind ik dat moeilijk te accepteren en naar mijn mening schildert het een triest beeld.

Visie van Piketty

Naar mijn mening zou dit anders moeten zijn. Gelukkig sta ik hierin niet alleen. In zijn boek spreekt Thomas Piketty over de volgende oplossing, die hij verkiest: "Er moet een progressieve belasting op vermogen zijn". De overheid kan inderdaad werken aan een hoge belasting op grote vermogens, om een "herverdeling van kapitaal" af te dwingen. Een basisinkomen zou mogelijk de ongelijkheid kunnen verkleinen - daar wordt ook naar gekeken. Hoewel ik begrijp dat die benadering zinvol is, lijken deze oplossingen mij op dit moment niet haalbaar, zowel politiek als sociaal. Het enige wat je hoeft te doen is de literatuur raadplegen en de huidige meningen in de media volgen.

Geld maakt geld

Gelukkig laat Piketty ook andere mogelijkheden open. In zijn boek legt hij duidelijk uit dat "geld geld maakt". Het voordeel van geërfd kapitaal wordt meerdere keren besproken. Hij beschrijft bijvoorbeeld dat geërfd kapitaal een bepalende factor is voor het opbouwen van kapitaal wanneer de economische groei laag is. Later verwijst hij naar "trouwen met geërfd geld" als een oplossing om deel te nemen aan kapitaal. Maar alles wijst erop dat het een zoektocht is naar passief inkomen op basis van "verworven of verdiend" kapitaal.

Werkbare oplossing

Naar mijn mening is dit momenteel ook de oplossing die zowel politiek als sociaal haalbaar en werkbaar is. Het gaat erom kapitaal te verwerven waarmee passief inkomen kan worden ontwikkeld. Het punt is dus dat iedereen kan deelnemen aan de kant van r in de formule r > g. Het gaat hierbij om sparen en het realiseren van de exponentiële versnelling van spaargeld. Volgens mij kan dit pragmatisch worden bereikt door een betere verdeling van bedrijfseigenaarschap.

Nog veel te winnen

Mede-eigenaarschap komt vaker voor; een aantal bedrijven biedt medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan hun aandelen. Hierdoor kunnen ze kapitaal opbouwen dat groeit met de groei van het bedrijf. Tot nu toe is dit echter voornamelijk toegekend aan multinationals in Europa (EFES - EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP THE EUROPEAN POLICY). Aangezien slechts 1% van de Europese medewerkers voor multinationals werkt, helpt dit niet echt. Het laat echter wel zien dat er nog een enorm terrein te winnen is. Namelijk: de andere 99% van de Europese medewerkers die voor kleine en middelgrote ondernemingen werken. De focus zou moeten liggen op medewerkersparticipatie in het MKB.

Piketty streeft ernaar het aantal mensen dat aan de r-kant van zijn formule deelneemt te vergroten - door herverdeling, gestimuleerd door belastingheffing. Dit kan ook worden bereikt door samenwerking en participatie in het MKB te stimuleren. Natuurlijk is dit niet direct zaligmakend, aangezien de grillen van het MKB niet worden gecorrigeerd. Sommige bedrijven groeien snel, andere gaan failliet. Het is waar dat 80% van de Europese economie draait op het MKB, wat betekent dat 99% van de Europese medewerkers theoretisch gezien 80% van de Europese economie kan bezitten. Gezien de grillen van de markt kan mede-eigenaarschap dus de verdeling van kapitaal in onze samenleving veranderen.

Buiten bereik...

Wanneer je deze mechanismen doorziet, wordt het duidelijk dat de "goedbedoelde financiële toezichthouder" (de AFM en DNB) er momenteel voor zorgt - onder het mom van "bescherming van de burger" - dat deze participaties in het MKB volledig buiten bereik blijven van de gemiddelde medewerker. Als een toezichthouder bepaalt dat alleen effecten boven €100.000 vrij verhandeld kunnen worden buiten de gereguleerde beurzen, creëert diezelfde toezichthouder een situatie waarin alleen groot kapitaal meer kapitaal kan genereren. Met Share Council proberen we een verschil te maken. We willen het MKB met name helpen om het eigendom van een bedrijf te delen. En ja, ik doe dit omdat ik streef naar een betere verdeling van dit kapitaal.

Zelfs als je als ondernemer sceptisch bent en niet gelooft in herverdeling, zul je baat hebben bij deze oplossing. Er valt immers voor iedereen iets te winnen. De medewerker kan kapitaal hebben voor passief inkomen, en de ondernemer kan loyale arbeidskrachten krijgen, zodat hij stabiel en sterk kan groeien.

Veelbelovend

Piketty zegt het niet met zoveel woorden, maar is nog nooit zo veelbelovend geweest als in de wereld van vandaag, met de huidige scheve kapitaalverdeling. Natuurlijk zijn het allemaal communicerende vaten. Als we een beetje meer aan de r-kant van de r > g-formule zouden kunnen zijn, zou dat onze samenleving en het Europa waarin we leven veel mooier maken. Wil je meer weten over medewerkersparticipatie, r > g en het mechanisme achter kapitaalallocatie? Dit is mogelijk bij onze Share Academy. Lees meer blogs, bekijk de kennisbank en check onze sociale media. Leidt dit artikel tot meer vragen of denk je eraan om je eigen participatieplan te starten? Maak een afspraak met een van onze Share Council-helden.

Hoe kan ons platform jou helpen?

Het participatieplatform van Share Council zorgt ervoor dat, nadat de structuur is opgezet en de contracten zijn geselecteerd, je niet meer hoeft na te denken over administratie. Alles wordt voor je geregeld en onderhouden in de achtergrond. We hebben verschillende betalingsplannen beschikbaar, dus ongeacht wat je budget is of hoeveel tijd je hebt om aan participatie te besteden, hebben we een plan dat bij je past.

Om meer te weten te komen over onze plannen of een account aan te maken, boek een demo met onze CEO.