De voordelen van SAR | Stock Appreciation Rights

3 min read
15-mei-2023 17:21:18

'Als het bedrijf €1 miljoen euro waard is over 4 jaar, krijg jij €25.000 cash.'

Als je eerder weg gaat, krijg je niets.

Stock Appreciation Rights (SAR) is de eenvoudigste en snelste manier om een medewerker financieel te laten deelnemen aan de groei van een bedrijf.

Het is een mooi gebaar, vaak beter dan niets, en het is snel geregeld omdat je niet langs de notaris hoeft, maar SAR is geen mede-eigenaarschap. SAR is een cash bonus gebaseerd op de waarde van het bedrijf.

SAR werkt in Nederland, en in ieder ander land in Europa.


Wat is SAR?

SAR is eigenlijk niets anders dan een aanspraak op een uitkering van geld, waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de waardeontwikkeling van het het bedrijf.

Een medewerker en het bedrijf spreken met elkaar af dat de medewerker X geld krijgt als het bedrijf Y waard is op Z datum. Hoe meer het bedrijf Y waard is op datum Z, hoe meer geld X de medewerker krijgt.

Dat is alles. Er wordt dus bijvoorbeeld geen geld over gemaakt om een aandeel te kopen. En als een medewerker in de tussentijd weg gaat, gaat de geld bonus ook niet door.

SAR wordt – net als het economisch eigendomsrecht en certificaten van aandelen – geregeld door middel van een 'onderhandse akte'.

Een onderhandse akte is simpelweg een afspraak direct tussen twee mensen, ten opzichte van een 'authentieke akte', die een derde partij - meestal een notaris - opstelt.

Wat is het voordeel van SAR?

Het voordeel van SAR is dat men niet langs de notaris hoeft om de participatie op te zetten of te wijzigen. Dat scheelt geld en tijd.

Omdat SAR is alleen maar een belofte van een uitkering van geld is, gebeurd er op dit moment eigenlijk niets.

Een medewerker hoeft dus ook geen geld over te maken naar het bedrijf zoals bij sommige andere aandelen plannen. Dat is voor sommige medewerkers aangenaam en risicoloos.

De SAR vormt daarnaast een veel losser verband tussen een medewerker en het bedrijf vergeleken met een aantal andere vormen van regelingen voor mede-eigenaarschap; zoals Economische Eigendomsrechten of Certificaten van Aandelen.


Nu is die 39.600 euro uit het voorbeeld natuurlijk een mooi bedrag als:

  • dit volledig zou worden uitbetaald;
  • de medewerker hier daadwerkelijk eigenaar van is; en
  • een medewerker hier altijd de voordelen van kan plukken.

Helaas gaat dit in de praktijk allemaal niet op! Het bedrag wordt niet in zijn geheel uitgekeerd vanwege hoge belasting.

De medewerker is in feite eigenaar van helemaal niks. Bovendien kan de medewerker hier enkel de vruchten van plukken als hij of zij de rit helemaal uitzit.

Voor de werkgever biedt SAR wel een aantal voordelen en dat is dan ook precies de reden waarom werkgevers vaak voor deze optie kiezen.

Wat zijn de nadelen van SAR?

Je kent nu de voordelen van SAR. Maar hebben Stock Appreciation Rights ook nadelen? Wat zijn de risico's van SAR?

1. SAR is een ‘bonusbeloning’ waarbij de medewerker voor alle kosten opdraait

De in het rekenvoorbeeld aangehaalde uitbetaling van 39.600 ziet de fiscus als een bonus. Het gevolg hiervan is dat er over het algemeen 52% belasting wordt geheven.

Deze belasting komt op het conto van de medewerker. Uiteindelijk blijft er dus maximaal 19.008 euro over van dit bedrag. De uitkering in geld is bij de werkgever dan weer wél fiscaal aftrekbaar van de winst, zonder nadere gevolgen voor een eventuele fiscale eenheid.

Hierom zijn SARs-regelingen in het algemeen fiscaal gunstiger voor de werkgever dan (bijvoorbeeld) aandelenoptieregelingen.

Naar mijn mening is dit geen gelijke verdeling van lasten en lusten en kwalificeren de SARs als zodanig niet als vorm van daadwerkelijke medewerkersparticipatie.

2. SAR maakt de medewerker simpelweg GEEN mede-eigenaar

De rechtsverhouding tussen de werkgever en de medewerker bij SARs wordt beheerst door een overeenkomst. Daardoor zijn een hoop elementen die bij mede-eigenaarschap aanwezig zijn, uitgesloten bij deze regeling.

Een voordeel voor de werkgever is dat aan SARs geen vennootschapsrechtelijke rechten of plichten verbonden zijn. De medewerker die SARs toegekend hebben gekregen, hebben bijvoorbeeld ook geen stemrecht.

In de regeling zal afzonderlijk moeten worden bepaald of de volgende zaken worden meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de uitkering in geld:

  • dividend, dat gedurende de looptijd op de onderliggende aandelen wordt uitgekeerd; of
  • een kapitaalstorting die in die periode plaatsvindt.

3. De medewerker kan niet tussentijds uit een SAR regeling uitstappen

SAR wordt toegekend om medewerkers te binden en te motiveren. De SAR kunnen daarom in het algemeen niet meer worden uitgeoefend als de dienstbetrekking wordt beëindigd. Ook kan SAR doorgaans niet worden vervreemd.

Je SAR regeling opzetten met Share Council

Share Council’s participatie platform zorgt ervoor dat er, na het opzetten van de structuur en het uitkiezen van de contracten, niet meer nagedacht hoeft te worden over de administratie.

Alles wordt op de achtergrond voor je geregeld en bijgehouden. We willen van elke medewerker een held maken en dichterbij ons doel komen om de kapitaal ongelijkheid in de samenleving te verminderen.

Meer weten over verwatering van aandelen, participatieplannen en wat dit voor jouw situatie kan betekenen?

Boek een demo om het platform te zien, en te leren welk mede-eigenaarschaps plan het beste bij jouw MKB past.