(Bijna) geen enkele Europese MKB-medewerker is eigenaar van wat hij dagelijks produceert

3 min read
15-mei-2023 17:24:43

In Europa bezit slechts 5 miljoen van de 137 miljoen werknemers in het midden- en kleinbedrijf aandelen in hun bedrijf, wat een aanzienlijk verschil oplevert. Deze ongelijkheid ondermijnt de concurrentiepositie van Europa in het aantrekken van wereldwijd talent. Equidam en Share Council hebben de handen ineengeslagen om deelnameplannen te stroomlijnen en waarderingsproblemen op te lossen. Via deze samenwerking en de oprichting van de 137 Miljoen Club streven zij ernaar Europese werknemers te versterken, de welvaartskloof te verkleinen en inclusiviteit te bevorderen.

Slechts 5 miljoen EU-medewerkers hebben aandelen in het bedrijf waarvoor ze werken. Dit creëert een verbluffende kloof en laat Europa achter in de race om wereldwijd talent aan te trekken.

Het feit dat 96,5% van de 137 miljoen medewerkers in het MKB in Europa geen eigendom heeft in het bedrijf waarvoor ze werken, betekent dat slechts 5 miljoen van hen wel aandelen bezitten. Dit creëert een verbluffende kloof en bevordert de filosofie dat er een hevige scheiding is tussen menselijk kapitaal en eigendom. Belangrijk is dat het Europa achterlaat in de race om wereldwijd talent aan te trekken.

Waarderingsplatform

Deze strijd ligt aan de basis van zowel Equidam als Share Council, die hun krachten hebben gebundeld om het probleem aan te pakken. Bij Share Council proberen ze alle juridische, structurele en sociale barrières te verlagen bij het opzetten van participatieplannen, terwijl Equidam het waarderingsdilemma oplost. En precies hier komt veel tot stilstand, namelijk bij het waarderen van het bedrijf op een opeenvolgende basis om deelname eerlijk en transparant te maken voor iedereen. Beide bedrijven hebben het grote belang ingezien van hun oplossingen om ongelijkheid te bestrijden en tegelijkertijd de race om wereldwijd talent te stimuleren.

logo_horizontal_dark

 

Vanaf vandaag zijn beide platforms verbonden om uw bedrijf te helpen bij het opzetten van Employee Ownership, terwijl de waarderingskwesties gemakkelijk worden aangepakt. In de komende maanden zullen de bedrijven verder werken aan de integratie van Equidam's waarderingstechnologie in Share Council's Employee Ownership platform, waarmee ze zich inzetten om de barrières voor medewerkersparticipatie te verminderen.

"Als Europa concurrerend wil blijven, moet het een veel grotere pool van talent laten delen in de winst van start-ups en scale-up bedrijven. Dit is de enige manier om de vicieuze cirkel van kapitaal en expertise te creëren, die opnieuw wordt geïnvesteerd in vroegstadiumbedrijven.

De regelgeving begint dit in te halen, en de software-infrastructuur moet hetzelfde doen. We hopen een grote rol te spelen in dit ambitieuze doel." - Daniel Faloppa, Equidam.

Nieuwe Stichting

Om de ernst van deze samenwerking te benadrukken, bundelen Equidam en Share Council ook hun krachten in de nieuwe 137 Million Club, een stichting die zich richt op het maken van elke Europese medewerker mede-eigenaar van het bedrijf waarvoor ze werken, om de kapitaalrijkdomskloof te dichten waarin onze samenleving zich heeft gegraven.

"63% van het Europese kapitaal is in handen van 10% van de bevolking. Hier zien we een verband met 96,5% van de Europese MKB-medewerkers die geen eigenaar zijn van het bedrijf waarvoor ze werken en geen passief inkomen genereren uit hun inspanningen. Zolang we het op deze manier houden, zal de kloof in kapitaalrijkdom alleen maar groter worden, met de ergste economische en maatschappelijke gevolgen als resultaat. Ik geloof dat het onze morele plicht is om dit te herstellen." - Quintus Willemse, Share Council.

Laten we dus samen aan deze kwesties werken. Laten we twee vliegen in één klap slaan. We zullen de moeilijke en gedurfde taak van waarderingen en de implementatie van medewerkersparticipatie beëindigen. Dit geeft ons in Europa het beste concurrentievoordeel bij het creëren van sterke getalenteerde teams en maakt onze wereld werkelijk inclusief voor iedereen.

Waarom voor Share Council kiezen?

Share Council’s participatie platform zorgt ervoor dat er, na het opzetten van de structuur en het uitkiezen van de contracten, niet meer nagedacht hoeft te worden over de administratie. Alles wordt op de achtergrond voor je geregeld en bijgehouden. We willen van elke medewerker een held maken en dichterbij ons doel komen om de kapitaal ongelijkheid in de samenleving te verminderen.

Meer weten over verwatering van aandelen, participatieplannen en wat dit voor jouw situatie kan betekenen? Boek een demo met onze CEO.